• Bạn muốn hủy lệnh gần đây nhất? Nói “cancel”, chạm vào biểu tượng Siri hoặc bấm nút Home.

Nếu Siri không làm đúng thứ gì đó, bạn có thể chạm để sửa yêu cầu của mình.

Truy vấn Siri với nút Chạm để Sửa.

Hoặc chạm lại nút nghe và nói rõ yêu cầu của bạn. Ví dụ: “I meant Boston”. Đừng lo lắng khi nhỡ nói những gì bạn không định nói.