Sử dụng ứng dụng


Tùy chỉnh iPhone


Nhập văn bản


Đọc chính tả
Trên iPhone 4s hoặc mới hơn, bạn có thể đọc chính tả thay vì nhập. Đảm…

Khẩu lệnh
Thực hiện các cuộc gọi và điều khiển phát lại nhạc bằng . (Trên iPhone 4s…

Tìm kiếm
Nhiều ứng dụng có trường tìm kiếm, nơi bạn có thể nhập để tìm một…

Trung tâm Kiểm soát
cung cấp cho bạn quyền truy cập tức thì vào camera, đèn pin, AirDrop (iPhone 5…

Cảnh báo và Trung tâm Thông báo


Âm thanh và tắt tiếng
Bạn có thể thay đổi hoặc tắt các âm thanh iPhone phát ra khi bạn…

Không Làm phiền
là một cách đơn giản để tắt tiếng iPhone, cho dù bạn chuẩn bị ăn…