Trong nhiều ứng dụng, bạn có thể chạm Chia sẻ hoặc nút tác vụ để xem tùy chọn chia sẻ và các tùy chọn khác. Các tùy chọn thay đổi tùy theo ứng dụng bạn đang sử dụng.

Trang chia sẻ với ảnh ở phía trên cùng có thể được chọn. Các khuôn mặt của người dùng AirDrop gần đó hiển thị ở dưới và bên dưới nữa là các tùy chọn chia sẻ khác.

AirDrop (iPhone 5 trở lên) cho phép bạn chia sẻ ảnh, video, trang web thú vị, vị trí và các nội dung khác qua mạng không dây với những thiết bị iOS 7 khác hỗ trợ AirDrop gần đó. AirDrop yêu cầu bạn phải có tài khoản iCloud và có thể chuyển thông tin bằng Wi-Fi hoặc Bluetooth. Các bạn phải ở trên cùng mạng Wi-Fi hoặc trong phạm vi xấp xỉ 30 feet (10 mét) của thiết bị. Các lần chuyển được mã hóa để đảm bảo bảo mật.

  • Chia sẻ nội dung bằng AirDrop. Chạm Chia sẻ hoặc nút tác vụ, sau đó chạm AirDrop và chạm vào tên của người dùng AirDrop gần đó. AirDrop cũng khả dụng trong Trung tâm Kiểm soát—bạn chỉ cần vuốt lên từ cuối màn hình.

  • Nhận nội dung từ những người khác qua AirDrop. Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát. Chạm AirDrop, sau đó chọn chỉ nhận nội dung từ các liên hệ trong Danh bạ hoặc từ Mọi người. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối.

  • Thêm ảnh hoặc video vào kho ảnh được chia sẻ. Chạm iCloud (tùy chọn chia sẻ trong ứng dụng Ảnh), thêm nhận xét nếu bạn muốn, chọn một kho ảnh (hoặc tạo một kho ảnh mới), sau đó chạm Đăng.

  • Sử dụng Twitter, Facebook, Flickr hoặc Vimeo. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trong Cài đặt. Nút chia sẻ với Twitter, Facebook, Flickr và Vimeo sẽ đưa bạn tới cài đặt thích hợp nếu bạn chưa đăng nhập.

Ghi chú: Khi bạn soạn tweet, số ở góc phía dưới bên phải cho biết số lượng các ký tự còn lại. Tệp đính kèm sử dụng một vài trong số 140 ký tự của tweet.