Sử dụng AirPrint để gửi lệnh in qua mạng không dây tới máy in hỗ trợ AirPrint, từ các ứng dụng như Mail, Ảnh và Safari. Nhiều ứng dụng có sẵn trên App Store cũng hỗ trợ AirPrint.

iPhone và máy in phải trên cùng mạng Wi-Fi. Để biết thêm thông tin về AirPrint, hãy xem support.apple.com/kb/HT4356.

  • In tài liệu. Chạm nút trả lời hoặc nút tác vụ (tùy theo ứng dụng bạn đang sử dụng).

  • Xem trạng thái của tác vụ in. Bấm nút Home hai lần, sau đó chạm Trung tâm In. Biểu trưng trên biểu tượng cho biết số lượng tài liệu đang xếp hàng chờ.

  • Hủy tác vụ in. Chọn tác vụ in trong Trung tâm In, sau đó chạm Hủy In.