Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu
Để tăng cường bảo mật, bạn có thể đặt mật khẩu phải được nhập mỗi…

Cảm biến Touch ID
Trên iPhone 5s, bạn có thể sử dụng dấu vân tay thay vì mật khẩu hoặc…

Chuỗi khóa iCloud
cập nhật tên người dùng và mật khẩu trang web, và thông tin thẻ tín…

Giới hạn Theo dõi Quảng cáo
Giới hạn hoặc đặt lại Theo dõi Quảng cáo. Truy cập Cài đặt > Bảo…

Tìm iPhone
có thể giúp bạn định vị và bảo mật iPhone của mình bằng ứng dụng…