Trên iPhone 5s, bạn có thể sử dụng dấu vân tay thay vì mật khẩu hoặc mật khẩu ID Apple để mở khóa iPhone hay thực hiện các giao dịch mua trên iTunes Store, App Store và iBooks Store.

  • Thiết lập cảm biến Touch ID. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu. Đặt liệu bạn có muốn sử dụng dấu vân tay để mở khóa iPhone và thực hiện các giao dịch mua trên iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store hay không. Chạm Thêm dấu vân tay và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể thêm nhiều dấu vân tay (ví dụ: ngón cái và ngón trỏ hay dấu vân tay của vợ/chồng).

  • Xóa dấu vân tay. Chạm vào dấu vân tay, sau đó chạm Xóa Dấu vân tay. Nếu bạn có nhiều dấu vân tay, chạm vào nút Home để biết đó là dấu vân tay nào.

  • Đặt tên dấu vân tay. Chạm vào dấu vân tay, sau đó nhập tên, chẳng hạn như “Ngón tay cái”.

  • Sử dụng cảm biến Touch ID để mở khóa iPhone hoặc thực hiện giao dịch mua hàng. Chạm vào nút Home bằng ngón tay mà bạn đã thêm trong Cài đặt. Bạn có thể mở khóa iPhone từ Màn hình khóa hoặc từ Màn hình mật khẩu. Khi mua từ iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store, làm theo các lời nhắc để cho phép thực hiện các giao dịch mua bằng dấu vân tay của bạn. Hoặc truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu và bật iTunes & App Store.

Ghi chú: Nếu bạn tắt iPhone, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận mật khẩu khi bạn bật lại iPhone và mở khóa iPhone lần đầu tiên cũng như xác nhận mật khẩu ID Apple cho giao dịch mua hàng đầu tiên bạn thực hiện.