Để tăng cường bảo mật, bạn có thể đặt mật khẩu phải được nhập mỗi lần bạn bật hoặc khởi động iPhone.

  • Đặt mật khẩu. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác) và đặt một mật khẩu gồm 4 số.

Đặt mật khẩu sẽ bật bảo vệ dữ liệu, sử dụng mật khẩu của bạn làm khóa để mã hóa thư và tệp đính kèm được lưu trên iPhone, sử dụng mã hóa AES 256 bit. (Các ứng dụng khác cũng có thể sử dụng tính năng bảo vệ dữ liệu.)

  • Tăng cường bảo mật. Tắt Mật khẩu Đơn giản và sử dụng một mật khẩu dài hơn. Để nhập mật khẩu kết hợp cả chữ lẫn số, bạn hãy sử dụng bàn phím. Nếu bạn muốn mở khóa iPhone bằng bàn phím số, hãy tạo mật khẩu chỉ sử dụng các số.

  • Thêm dấu vân tay và đặt tùy chọn cho cảm biến Touch ID. (iPhone 5s) Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu. Xem Cảm biến Touch ID.

  • Cho phép truy cập các tính năng khi iPhone bị khóa. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác). Các tính năng tùy chọn gồm có:

  • Cho phép truy cập Trung tâm Kiểm soát khi iPhone bị khóa. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Kiểm soát. Xem Trung tâm Kiểm soát.

  • Xóa dữ liệu sau 10 lần nhập sai mật khẩu. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác), sau đó chạm Xóa Dữ liệu. Sau 10 lần nhập mật khẩu không thành công, tất cả cài đặt được đặt lại và tất cả thông tin cũng như phương tiện của bạn được xóa bằng cách xóa khóa mã hóa dành cho dữ liệu.

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn phải khôi phục lại phần mềm của iPhone. Xem Khôi phục iPhone.