Các cảnh báo cho phép bạn biết về những sự kiện quan trọng. Chúng có thể xuất hiện nhanh ở đầu màn hình hoặc vẫn hiển thị ở giữa màn hình cho tới khi bạn xác nhận chúng.

Một số ứng dụng có thể có biểu trưng trên biểu tượng trong Màn hình chính của chúng để cho bạn biết có bao nhiêu mục mới đang đợi—ví dụ: số lượng email mới. Nếu có sự cố—chẳng hạn như không thể gửi tin nhắn—dấu chấm than biểu trưng cảnh báo sẽ xuất hiện trên biểu trưng. Trên một thư mục, biểu trưng được đánh số biểu thị tổng số thông báo dành cho tất cả các ứng dụng bên trong thư mục đó.

Thư mục với biểu trưng được đánh số ở góc phía trên bên phải.

Cảnh báo cũng có thể xuất hiện trên Màn hình khóa.

  • Phản hồi cảnh báo khi iPhone được khóa. Vuốt cảnh báo từ trái sang phải.

  • Tắt tiếng các cảnh báo của bạn. Truy cập Cài đặt > Không Làm phiền.

  • Đặt âm thanh và chế độ rung. Truy cập Cài đặt > Âm thanh.