Trung tâm Thông báo tập hợp các thông báo của bạn ở cùng một nơi để bạn có thể xem lại chúng bất cứ khi nào bạn sẵn sàng. Xem lại tất cả các cảnh báo của bạn hoặc chỉ các cảnh báo bạn bỏ lỡ. Hoặc chạm vào tab Hôm nay để xem tóm tắt các sự kiện trong ngày—chẳng hạn như dự báo thời tiết, tình trạng giao thông của tuyến đường bạn thường đi (iPhone 4s hoặc mới hơn), các cuộc hẹn, sinh nhật, bảng giá chứng khoán và thậm chí cả phần tóm tắt nhanh những gì sẽ diễn ra ngày mai.

  • Mở Trung tâm Thông báo. Vuốt xuống từ đầu màn hình.

Chế độ xem Hôm nay của Trung tâm Thông báo hiển thị ngày, dự báo thời tiết hiện tại và các sự kiện trong ngày.
  • Đặt tùy chọn thông báo. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo. Chạm vào một ứng dụng để đặt các tùy chọn thông báo của ứng dụng đó. Bạn cũng có thể chạm Sửa để sắp xếp thứ tự của các thông báo ứng dụng. Chạm biểu tượng Điểm giữ, sau đó kéo thông báo tới vị trí mới.

Ghi chú: Để thêm tình trạng giao thông cho tuyến đường bạn thường đi (iPhone 4s hoặc mới hơn) trong tab Hôm nay, đảm bảo rằng Vị trí Thường đến được bật trong Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị > Dịch vụ Hệ thống > Vị trí Thường đến.

  • Nhận các cảnh báo của chính phủ. Ở một số khu vực, bạn có thể bật các cảnh báo trong danh sách Cảnh báo của Chính phủ. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo.

Ví dụ: tại Hoa Kỳ, iPhone 4s hoặc mới hơn có thể nhận cảnh báo của tổng thống và bạn có thể bật hoặc tắt cảnh báo VÀNG và Cảnh báo Khẩn cấp (bao gồm cả cảnh báo Mối đe dọa Sắp xảy ra Cực kỳ nguy hiểm và Nghiêm trọng) (chúng được bật theo mặc định). Tại Nhật Bản, iPhone có thể nhận Cảnh báo Động đất Khẩn cấp từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Cảnh báo của chính phủ thay đổi tùy theo nhà cung cấp cũng như kiểu máy iPhone và có thể không hoạt động trong tất cả các trường hợp.

  • Đóng Trung tâm Thông báo. Vuốt lên hoặc bấm nút Home.