Có một số cách để chuyển tệp giữa iPhone và máy tính hoặc thiết bị iOS khác. Nếu bạn có một ứng dụng hoạt động với iCloud trên nhiều thiết bị, bạn có thể sử dụng iCloud để tự động cập nhật các tài liệu của ứng dụng trên các thiết bị của bạn. Xem iCloud.

  • Truyền tệp bằng iTunes. Kết nối iPhone với máy tính của bạn bằng cáp kèm theo. Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn iPhone, sau đó bấm Ứng dụng. Sử dụng phần Chia sẻ Tệp để truyền các tài liệu giữa iPhone và máy tính của bạn. Các ứng dụng hỗ trợ chia sẻ tệp xuất hiện trong danh sách Ứng dụng Chia sẻ Tệp trong iTunes. Để xóa một tệp, hãy chọn tệp đó trong danh sách Tài liệu, sau đó nhấn phím Delete.

Bạn cũng có thể xem các tệp đã nhận dưới dạng tệp đính kèm email trên iPhone.

Một số ứng dụng có thể chia sẻ nội dung bằng AirDrop. Xem AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác.