Nếu bạn di chuyển ra khỏi khu vực phủ sóng của nhà cung cấp, bạn có thể tránh bị tính phí chuyển vùng bằng cách tắt các dịch vụ chuyển vùng thoại và dữ liệu trong Cài đặt > Di động. Xem Cài đặt di động.

Một số hãng hàng không cho phép bạn bật iPhone nếu bạn chuyển sang Chế độ trên Máy bay. Bạn không thể gọi điện hay sử dụng Bluetooth, nhưng bạn có thể nghe nhạc, chơi trò chơi, xem video hoặc dùng các ứng dụng khác không cần có kết nối mạng hoặc điện thoại. Nếu hãng hàng không cho phép, bạn có thể bật Wi-Fi hoặc Bluetooth trở lại để bật các dịch vụ đó, ngay cả khi đang ở Chế độ trên Máy bay.

  • Bật Chế độ trên Máy bay. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm nút chế độ trên máy bay. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Chế độ trên Máy bay trong Cài đặt. Khi chế độ trên máy bay bật, nút chế độ trên máy bay xuất hiện trên thanh trạng thái ở trên cùng của màn hình.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Wi-Fi và Bluetooth trong Trung tâm Kiểm soát.