Thực hiện các cuộc gọi và điều khiển phát lại nhạc bằng Khẩu lệnh. (Trên iPhone 4s hoặc mới hơn, bạn cũng có thể sử dụng Siri để điều khiển iPhone bằng giọng nói. Xem Đưa ra yêu cầu.)

Ghi chú: Khẩu lệnh và cài đặt Khẩu lệnh không khả dụng khi bật Siri.

Màn hình Khẩu lệnh, hiển thị ví dụ về các lệnh mà bạn có thể sử dụng. Hình sóng hiển thị dọc cuối màn hình.
  • Sử dụng Khẩu lệnh. Tắt Siri trong Cài đặt > Cài đặt chung > Siri, sau đó bấm và giữ nút Home cho tới khi màn hình Khẩu lệnh xuất hiện và bạn nghe thấy tiếng bíp hoặc bấm và giữ nút giữa trên bộ tai nghe của bạn. Xem Sử dụng bộ tai nghe của Apple.

Để có được kết quả tốt nhất:

  • Nói rõ ràng và tự nhiên.

  • Chỉ nói các lệnh, tên và số cho Khẩu lệnh. Tạm dừng một chút giữa các lệnh.

  • Sử dụng tên đầy đủ.

  • Thay đổi ngôn ngữ cho Khẩu lệnh. Theo mặc định, Khẩu lệnh mong đợi bạn đọc khẩu lệnh bằng ngôn ngữ được đặt cho iPhone (trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Ngôn ngữ). Để sử dụng Khẩu lệnh bằng một ngôn ngữ khác hoặc phương ngữ, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Khẩu lệnh.

Khẩu lệnh cho ứng dụng Nhạc luôn bật nhưng bạn có thể tránh sử dụng tính năng quay số bằng Khẩu lệnh khi iPhone được khóa. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác) và tắt Khẩu lệnh.

Đối với các lệnh cụ thể, hãy xem Thực hiện cuộc gọiSiri và Khẩu lệnh. Để biết thêm về cách sử dụng Khẩu lệnh, bao gồm thông tin về sử dụng Khẩu lệnh bằng các ngôn ngữ khác nhau, hãy xem support.apple.com/kb/HT3597.