Không Làm phiền là một cách đơn giản để tắt tiếng iPhone, cho dù bạn chuẩn bị ăn tối hay đi ngủ. Không Làm phiền ngăn các cuộc gọi và cảnh báo tạo ra âm thanh hoặc phát sáng màn hình.

  • Bật Không Làm phiền. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm nút không làm phiền. Khi Không Làm phiền được bật, nút không làm phiền hiển thị trong thanh trạng thái.

Ghi chú: Báo thức vẫn kêu ngay cả khi Không Làm phiền được bật. Để đảm bảo tắt tiếng hoàn toàn iPhone, hãy tắt thiết bị.

  • Định cấu hình tính năng Không Làm phiền. Truy cập Cài đặt > Không Làm phiền.

Bạn có thể lên lịch các giờ im lặng, cho phép các cuộc gọi từ các liên hệ Ưa thích hoặc nhóm liên hệ của bạn và cho phép các cuộc gọi lặp lại đổ chuông trong những trường hợp khẩn cấp. Bạn cũng có thể đặt liệu tính năng Không Làm phiền sẽ chỉ tắt tiếng iPhone khi thiết bị được khóa hay thậm chí cả khi thiết bị được mở khóa.