Nhập văn bản
Chạm vào trường văn bản để hiển thị bàn phím ảo, sau đó chạm vào…

Sửa văn bản
. Chạm và giữ văn bản để hiển thị kính lúp, sau đó kéo để…

Lưu các lần nhấn phím
Một phím tắt cho phép bạn nhập một từ hoặc cụm từ bằng cách chỉ…

Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple
Bạn có thể sử dụng Bàn phím Không dây của Apple (được bán riêng) để…

Thêm hoặc thay đổi bàn phím
Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng nhập văn bản, chẳng hạn như…