• Sửa văn bản. Chạm và giữ văn bản để hiển thị kính lúp, sau đó kéo để định vị điểm chèn.

Ngón tay đang chạm vào màn hình để có chế độ xem được phóng đại của văn bản và dấu chèn.
  • Chọn văn bản. Chạm vào điểm chèn để hiển thị các tùy chọn lựa chọn. Hoặc chạm hai lần vào một từ để chọn từ đó. Kéo các điểm nhận để chọn nhiều hoặc ít văn bản hơn. Trong tài liệu chỉ đọc, ví dụ: trang web, chạm và giữ để chọn một từ.

Email mẫu với một số văn bản được chọn. Phía trên phần được chọn là các nút Cắt, Sao chép, Dán, in đậm/in nghiêng/gạch chân và mũi tên phải. Văn bản đã chọn được tô sáng, với các điểm giữ ở hai đầu.

Bạn có thể cắt, sao chép hoặc dán lên trên văn bản đã chọn. Với một số ứng dụng, bạn cũng có thể có văn bản được in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân (chạm vào B/I/U); nhận định nghĩa về một từ; hoặc để iPhone đề xuất gợi ý thay thế. Chạm nút phát để xem tất cả các tùy chọn.

  • Hoàn tác chỉnh sửa cuối cùng. Lắc iPhone, rồi chạm vào Hoàn tác.