Apple EarPods có Điều khiển từ xa và Micrô (iPhone 5 trở lên) và Tai nghe có Điều khiển từ xa và Micrô của Apple (iPhone 4s hoặc cũ hơn) có một micrô, nút âm lượng và một nút giữa cho phép bạn trả lời và kết thúc cuộc gọi hoặc điều khiển phát lại âm thanh và video, ngay cả khi iPhone bị khóa.

Bộ tai nghe, với nút giữa ở trên dây của tai nghe bên phải.
 • Sử dụng nút giữa để điều khiển phát lại nhạc.

 • Tạm dừng một bài hát hoặc video: Bấm nút giữa. Bấm lần nữa để tiếp tục phát lại.

 • Chuyển sang bài hát tiếp theo: Bấm nhanh nút giữa hai lần

 • Quay lại bài hát trước: Bấm nhanh nút giữa ba lần.

 • Tua đi nhanh: Bấm nhanh nút giữa hai lần và giữ.

 • Tua lại: Bấm nhanh nút giữa ba lần và giữ.

 • Sử dụng nút giữa để trả lời hoặc thực hiện cuộc gọi.

 • Trả lời cuộc gọi đến: Bấm nút giữa.

 • Kết thúc cuộc gọi hiện tại: Bấm nút giữa.

 • Từ chối cuộc gọi đến: Bấm và giữ nút giữa trong khoảng hai giây, sau đó bỏ ra. Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận bạn đã từ chối cuộc gọi.

 • Chuyển sang cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đang giữ và để cuộc gọi hiện tại sang chế độ giữ cuộc gọi: Bấm nút giữa. Bấm lẫn nữa để chuyển về cuộc gọi thứ nhất.

 • Chuyển sang cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đang giữ và kết thúc cuộc gọi hiện tại: Bấm và giữ nút giữa trong khoảng hai giây, sau đó bỏ ra. Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận bạn đã kết thúc cuộc gọi thứ nhất.