Bắt đầu từ màn hình chính
Chạm vào một ứng dụng để mở ứng dụng đó. Bấm nút Home để quay…

Đa nhiệm
iPhone cho phép bạn chạy đồng thời nhiều ứng dụng. Xem các ứng dụng đang…

Xem xét xung quanh
Kéo một danh sách lên hoặc xuống để xem thêm. Vuốt để cuộn nhanh; chạm…

Nhìn cận cảnh hơn
Kéo giãn ảnh, trang web hoặc bản đồ để nhìn cận cảnh—sau đó chụm hai…

Thay đổi hướng màn hình
Nhiều ứng dụng cung cấp cho bạn chế độ xem khác khi bạn xoay iPhone.…