Chạm vào một ứng dụng để mở ứng dụng đó.

Ngón tay chạm vào ứng dụng.

Bấm nút Home để quay lại Màn hình chính. Vuốt sang trái hoặc phải để xem các màn hình khác.

Vuốt sang các bên trên màn hình.