Kéo giãn ảnh, trang web hoặc bản đồ để nhìn cận cảnh—sau đó chụm hai ngón tay với nhau để thu nhỏ trở lại. Trong Ảnh, tiếp tục chụm hai ngón tay để xem bộ sưu tập hoặc album có chứa ảnh.

Ngón trỏ và ngón cái mở rộng ra trên ảnh để phóng to.

Hoặc chạm hai lần vào ảnh hay trang web để phóng to và chạm lại hai lần để thu nhỏ. Trong Bản đồ, chạm hai lần để phóng to và chạm một lần bằng hai ngón tay để thu nhỏ.