Nhiều ứng dụng cung cấp cho bạn chế độ xem khác khi bạn xoay iPhone.

iPhone ở hướng thẳng đứng (dọc) hiển thị Lịch trong chế độ xem ngày. Ở bên phải là iPhone được xoay theo chiều dài, hiển thị Lịch trong chế độ xem tuần.

Để khóa màn hình theo hướng dọc, vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm nút khóa hướng Dọc.

Biểu tượng khóa hướng Dọc xuất hiện trên thanh trạng thái khi hướng màn hình bị khóa.