Kéo một danh sách lên hoặc xuống để xem thêm. Vuốt để cuộn nhanh; chạm vào màn hình để dừng cuộn. Một số danh sách có chỉ mục—chạm vào một chữ cái để chuyển tới trước.

Ngón tay đang kéo danh sách lên và xuống.

Kéo ảnh, bản đồ hoặc trang web theo bất kỳ hướng nào để xem thêm.

Để chuyển nhanh tới đầu trang, chạm vào thanh trạng thái ở đầu màn hình.