Trung tâm Kiểm soát, với các nút chế độ trên máy bay, wi-fi, Bluetooth, Không Làm phiền và Khóa Dọc ở phía trên cùng, điều khiển độ sáng màn hình ngay sát dưới, thông tin Hiện Đang phát ở bên dưới đó với các điều khiển phát lại, dưới nữa là các nút AirDrop và AirPlay và dưới cùng là các nút đèn pin, đồng hồ, máy tính và camera.

Trung tâm Kiểm soát cung cấp cho bạn quyền truy cập tức thì vào camera, đèn pin, AirDrop (iPhone 5 trở lên), AirPlay, hẹn giờ, bộ điều khiển phát lại âm thanh và nhiều tính năng tiện dụng khác. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng, khóa màn hình theo hướng dọc, bật hoặc tắt dịch vụ không dây và bật AirDrop để trao đổi ảnh và những nội dung khác với các thiết bị iOS 7 hỗ trợ AirDrop gần đó. Xem AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác.

  • Mở Trung tâm Kiểm soát. Vuốt lên từ cuối màn hình bất kỳ (kể cả Màn hình khóa).

  • Mở ứng dụng hiện đang phát âm thanh. Chạm vào tên bài hát.

  • Đóng Trung tâm Kiểm soát. Vuốt xuống, chạm vào đầu màn hình hoặc bấm nút Home.

  • Tắt truy cập vào Trung tâm Kiểm soát trong các ứng dụng hoặc trên Màn hình khóa. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Kiểm soát.