• Sắp xếp ứng dụng. Chạm và giữ bất kỳ ứng dụng nào trên Màn hình chính cho tới khi ứng dụng đó rung lắc, sau đó kéo ứng dụng di chuyển xung quanh. Kéo ứng dụng tới cạnh màn hình để di chuyển ứng dụng sang một Màn hình chính khác hoặc tới Dock ở cuối màn hình. Bấm nút Home để lưu sắp xếp của bạn.

Ngón tay đang kéo ứng dụng sang cạnh phải của màn hình. Ở bên phải là một Màn hình chính khác hiển thị ứng dụng đó trên màn hình khác.
  • Tạo Màn hình chính mới. Trong khi sắp xếp các ứng dụng, kéo một ứng dụng tới cạnh phải của Màn hình chính cuối cùng. Các dấu chấm phía trên Dock thể hiện số lượng Màn hình chính mà bạn có, cũng như cho biết bạn đang xem màn hình nào.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh Màn hình chính bằng iTunes, khi iPhone được kết nối với máy tính của bạn. Trong iTunes, chọn iPhone, sau đó bấm Ứng dụng.

  • Bắt đầu lại. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chạm Đặt lại Bố cục Màn hình Chính để trả Màn hình chính và các ứng dụng về bố cục ban đầu. Các thư mục bị xóa và hình nền ban đầu được khôi phục.