Cài đặt hình nền cho phép bạn đặt hình ảnh hoặc ảnh làm hình nền cho Màn hình khóa hoặc Màn hình chính. Bạn có thể chọn trong số các hình ảnh động và tĩnh.

Hình ảnh Màn hình khóa và Màn hình chính hiển thị hình nền hiện tại.
  • Thay đổi hình nền. Truy cập Cài đặt > Hình nền & Độ sáng > Chọn Hình nền mới.

  • Bật hoặc tắt thu phóng xa gần. Khi chọn hình ảnh cho hình nền mới, chạm vào nút Thu phóng Xa gần. Đối với hình nền bạn đã đặt, truy cập cài đặt Hình nền & Độ sáng và chạm vào hình ảnh của Màn hình khóa hoặc Màn hình chính để hiển thị nút Thu phóng Xa gần. Cài đặt Thu phóng Xa gần xác định liệu hình nền đã chọn có được tự động thu phóng hay không.

Ghi chú: Nút Thu phóng Xa gần không hiển thị nếu tính năng Giảm chuyển động (trong cài đặt Trợ năng) được bật. Xem Giảm chuyển động trên màn hình.