Tin nhắn hỗ trợ việc trao đổi tin nhắn văn bản với các thiết bị SMS và MMS khác bằng kết nối di động và với các thiết bị iOS khác bằng iMessage.

CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sao lãng khi đang lái xe, xem Thông tin an toàn quan trọng.

iMessage là dịch vụ của Apple cho phép bạn gửi không hạn chế các tin nhắn qua Wi-Fi (cũng như kết nối di động) đến những người khác sử dụng iOS 5 trở lên hoặc OS X Mountain Lion trở lên. Với iMessage, bạn có thể nhìn thấy khi người khác đang nhập và cho họ biết khi bạn đã đọc tin nhắn. iMessage được hiển thị trên tất cả các thiết bị iOS được đăng nhập vào cùng tài khoản, sao cho bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trên một trong các thiết bị của mình và tiếp tục trên một thiết bị khác. Vì lý do bảo mật, các tin nhắn iMessage được mã hóa trước khi gửi.