Tính năng trợ năng
iPhone tích hợp các tính năng trợ năng sau: VoiceOver Hỗ trợ cho màn hình…

Phím tắt Trợ năng
Sử dụng . Bấm nhanh nút Home ba lần để bật hoặc tắt bất kỳ…

VoiceOver


Siri
Với , bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như mở ứng…

Thu phóng
Nhiều ứng dụng cho phép bạn phóng to hoặc thu nhỏ các mục cụ thể.…

Đảo ngược Màu
Đôi khi, đảo ngược các màu trên màn hình iPhone có thể giúp dễ đọc…

Đọc Phần đã chọn
Ngay cả khi VoiceOver được tắt, bạn có thể yêu cầu iPhone đọc to bất…

Đọc Văn bản tự động
sẽ đọc phần hiệu chỉnh và gợi ý văn bản mà iPhone đưa ra khi…

Văn bản lớn, in đậm và tương phản cao
Hiển thị văn bản lớn hơn trong các ứng dụng như Lịch, Danh bạ, Mail,…

Giảm chuyển động trên màn hình
Bạn có thể dừng chuyển động của một số thành phần trên màn hình, chẳng…