AssistiveTouch giúp bạn sử dụng iPhone nếu bạn gặp khó khăn trong việc chạm vào màn hình hoặc bấm nút. Bạn có thể sử dụng phụ kiện thích ứng (chẳng hạn như cần điều khiển) cùng với AssistiveTouch để điều khiển iPhone. Bạn cũng có thể sử dụng AssistiveTouch mà không cần phụ kiện để thực hiện các cử chỉ khó.

 • Bật AssistiveTouch. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem Phím tắt Trợ năng.

 • Điều chỉnh tốc độ theo dõi (đã gắn phụ kiện). Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tốc độ chạm.

 • Hiển thị hoặc ẩn menu AssistiveTouch (đã gắn phụ kiện). Bấm nút phụ trên phụ kiện của bạn.

 • Di chuyển nút menu. Kéo nút đến bất kỳ cạnh nào của màn hình.

 • Ẩn nút menu (đã gắn phụ kiện). Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Luôn Hiện Menu.

 • Thực hiện vuốt hoặc kéo bằng 2, 3, 4 hoặc 5 ngón tay. Chạm vào nút menu, chạm Thiết bị > Thêm > Cử chỉ, sau đó chạm vào số lượng chữ số cần thiết cho cử chỉ. Khi các vòng tròn tương ứng xuất hiện trên màn hình, hãy vuốt hoặc kéo theo hướng mà cử chỉ yêu cầu. Khi bạn hoàn tất, chạm vào nút menu.

 • Thực hiện cử chỉ chụm/mở. Chạm vào nút menu, chạm vào Mục ưa thích, rồi chạm vào Chụm/mở. Khi vòng tròn chụm/mở xuất hiện, kéo đến bất kỳ đâu trên màn hình để di chuyển các vòng tròn chụm/mở rồi kéo các vòng tròn chụm/mở vào trong hoặc ra ngoài để thực hiện cử chỉ chụm/mở. Khi bạn hoàn tất, chạm vào nút menu.

 • Tạo cử chỉ của riêng bạn. Bạn có thể thêm cử chỉ ưa thích riêng vào menu điều khiển (ví dụ: chạm và giữ hoặc xoay bằng hai ngón tay). Chạm vào nút menu, chạm vào Mục ưa thích, sau đó chạm vào phần giữ chỗ trống cho cử chỉ. Hoặc truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tạo Cử chỉ Mới.

  Ví dụ 1:  Để tạo cử chỉ xoay, truy cập Cài đặt > Trợ năng > AssistiveTouch > Tạo Cử chỉ Mới. Trên màn hình ghi lại cử chỉ nhắc bạn chạm để tạo cử chỉ, xoay hai ngón tay trên màn hình iPhone quanh một điểm giữa chúng. Nếu cử chỉ có vẻ chưa phù hợp, chạm Hủy và thử lại. Khi đã phù hợp, chạm Lưu và đặt trên cho cử chỉ—có thể là “Xoay 90”. Sau đó, chẳng hạn như để xoay chế độ xem trong Bản đồ, mở Bản đồ, chạm vào nút menu AssistiveTouch và chọn Xoay 90 từ Mục ưa thích. Khi các vòng tròn màu lam biểu thị vị trí bắt đầu của ngón tay xuất hiện, kéo chúng đến điểm quanh vị trí bạn muốn xoay bản đồ, sau đó nhả ra. Bạn có thể muốn tạo một số cử chỉ với góc xoay khác nhau.

  Ví dụ 2:  Hãy tạo cử chỉ chạm và giữ mà bạn sử dụng để bắt đầu sắp xếp lại các biểu tượng trên Màn hình chính. Lần này, trên màn hình ghi lại cử chỉ, giữ ngón tay của bạn tại một điểm cho tới khi thanh tiến trình ghi đi được một nửa, sau đó nhấc ngón tay lên. Cẩn thận để không di chuyển ngón tay trong quá trình ghi hoặc cử chỉ sẽ được ghi là thao tác kéo. Chạm Lưu và đặt tên cho cử chỉ. Để sử dụng cử chỉ, chạm nút menu AssistiveTouch và chọn cử chỉ của bạn từ Mục ưa thích. Khi vòng tròn màu lam biểu thị thao tác chạm của bạn xuất hiện, kéo qua biểu tượng Màn hình chính và nhả ra.

 • Khóa hoặc xoay màn hình, điều chỉnh âm lượng iPhone hoặc mô phỏng hành động lắc iPhone. Chạm vào nút menu, rồi chạm vào Thiết bị.

 • Mô phỏng hành động bấm nút Home. Chạm vào nút menu, sau đó chạm vào Home.

 • Thoát khỏi menu mà không thực hiện cử chỉ. Chạm vào bất kỳ đâu bên ngoài menu.