Đôi khi, đảo ngược các màu trên màn hình iPhone có thể giúp dễ đọc hơn. Khi Đảo ngược Màu được bật, màn hình giống như một bức ảnh âm bản.

  • Đảo ngược màu của màn hình. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đảo ngược Màu.