Nếu bạn không thể nghe thấy âm thanh thông báo cuộc gọi đến và các cảnh báo khác, bạn có thể để iPhone nháy sáng đèn LED (bên cạnh ống kính camera ở sau lưng iPhone). Chức năng này chỉ hoạt động khi iPhone bị khóa hoặc ở chế độ ngủ.

  • Bật Đèn LED để Cảnh báo. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đèn LED để Cảnh báo.