Điều khiển Công tắc
cho phép bạn điều khiển iPhone bằng một công tắc hoặc bằng nhiều công tắc.…

Thêm một công tắc và bật Điều khiển Công tắc
Bạn có thể sử dụng bất kỳ mục nào sau đây làm công tắc: Công…

Kỹ thuật cơ bản
Các kỹ thuật này vẫn có hiệu quả cho dù bạn quét theo mục hay…

Quét mục
Phương thức quét mục lần lượt tô sáng từng mục hoặc nhóm mục trên màn…

Quét điểm
Phương thức quét điểm cho phép bạn chọn một mục trên màn hình bằng cách…

Cài đặt và điều chỉnh
Điều chỉnh các cài đặt cơ bản. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung…