• Điều chỉnh các cài đặt cơ bản. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc, tại đây bạn có thể:

  • Thêm công tắc

  • Tắt tính năng tự động quét (nếu bạn đã thêm công tắc “Di chuyển đến Mục Tiếp theo”)

  • Điều chỉnh khoảng nghỉ của quá trình quét

  • Đặt để quá trình quét tạm dừng ở mục đầu tiên trong nhóm

  • Chọn lượng thời gian để quét tuần tự qua màn hình trước khi ẩn Điều khiển Công tắc

  • Bật hoặc tắt Tự động Chạm và đặt khoảng thời gian thực hiện hành động thứ hai của công tắc để hiển thị menu điều khiển

  • Đặt liệu hành động chuyển động có lặp lại hay không khi bạn giữ công tắc và bạn cần đợi bao lâu trước khi hành động được lặp lại

  • Đặt liệu bạn có cần giữ công tắc hay không và giữ trong bao lâu trước khi hành động này được chấp nhận là hành động của công tắc

  • Giúp Điều khiển Công tắc bỏ qua các kích hoạt công tắc bị vô tình lặp lại

  • Điều chỉnh tốc độ quét điểm

  • Bật hiệu ứng âm thanh hoặc lời nhắc

  • Chọn các mục bạn muốn thấy trong menu

  • Làm cho con trỏ lựa chọn trở nên lớn hơn hoặc có màu khác

  • Đặt liệu các mục có được nhóm trong khi quét mục hay không

  • Lưu các cử chỉ tùy chỉnh mà bạn có thể chọn từ phần Hành động của menu điều khiển.

 • Tinh chỉnh Điều khiển Công tắc. Chọn Cài đặt từ menu điều khiển để:

  • Điều chỉnh tốc độ quét

  • Thay đổi vị trí của menu điều khiển

  • Chuyển đổi giữa chế độ quét mục và chế độ quét điểm

  • Chọn xem chế độ quét điểm hiển thị các dấu thập hay lưới

  • Đảo ngược hướng quét

  • Bật hoặc tắt âm thanh hay lời nhắc kèm theo

  • Tắt các nhóm để quét từng mục một