Điều khiển Công tắc cho phép bạn điều khiển iPhone bằng một công tắc hoặc bằng nhiều công tắc. Sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để thực hiện các hành động như chọn, chạm, kéo, nhập và thậm chí vẽ mà không cần dùng tay. Kỹ thuật cơ bản là sử dụng một công tắc để chọn mục hoặc vị trí trên màn hình, sau đó sử dụng cùng một công tắc (hoặc công tắc khác) để chọn hành động thực hiện đối với mục hoặc vị trí đó. Ba phương pháp cơ bản là:

  • Quét mục (mặc định): phương pháp này tô sáng các mục khác nhau trên màn hình cho tới khi bạn chọn một mục.

  • Quét điểm: phương pháp này cho phép bạn sử dụng các vạch quét chữ thập để chọn một vị trí màn hình.

  • Chọn theo cách thủ công: phương pháp này cho phép bạn di chuyển từ mục này sang mục khác theo yêu cầu (cần có nhiều công tắc).

Bất kể bạn sử dụng phương pháp nào, khi bạn chọn một mục riêng lẻ (thay vì một nhóm), một menu sẽ xuất hiện để bạn có thể chọn cách xử lý mục đã chọn (ví dụ: chạm, kéo hoặc chụm/mở).

Nếu sử dụng nhiều công tắc, bạn có thể thiết lập để từng công tắc thực hiện một hành động cụ thể và tùy chỉnh phương pháp chọn mục của bạn. Ví dụ: thay vì tự động quét các mục trên màn hình, bạn có thể thiết lập các công tắc để di chuyển tới mục tiếp theo hoặc mục trước theo yêu cầu.

Bạn có thể điều chỉnh hoạt động của Điều khiển Công tắc theo nhiều cách khác nhau, để phù hợp với nhu cầu và phong cách đặc trưng của bạn.