Các kỹ thuật này vẫn có hiệu quả cho dù bạn quét theo mục hay theo điểm.

 • Chọn một mục. Trong khi mục được tô sáng, kích hoạt công tắc bạn đã thiết lập làm công tắc Chọn Mục của bạn. Nếu bạn đang sử dụng một công tắc duy nhất, theo mặc định, công tắc này là công tắc Chọn Mục của bạn.

 • Hiển thị các hành động khả dụng. Chọn mục bằng công tắc Chọn Mục. Các hành động khả dụng hiển thị trên menu điều khiển xuất hiện.

 • Chạm vào một mục. Sử dụng phương thức chọn của bạn để chọn Chạm từ menu điều khiển xuất hiện khi bạn chọn mục. Hoặc bật Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Tự động Chạm, sau đó chỉ cần chọn một mục và không làm gì trong khoảng thời gian Tự động Chạm (0,75 giây nếu bạn chưa điều chỉnh cài đặt này). Hoặc thiết lập một công tắc riêng để thực hiện cử chỉ chạm tại Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Công tắc.

 • Thực hiện các cử chỉ hoặc hành động khác. Chọn cử chỉ hoặc hành động từ menu điều khiển xuất hiện khi bạn chọn mục. Nếu bạn đã bật Tự động Chạm, hãy kích hoạt công tắc trong khoảng thời gian Tự động Chạm, sau đó chọn cử chỉ. Nếu có nhiều trang chứa các hành động khả dụng, chạm vào các chấm ở cuối menu để chuyển tới một trang khác.

 • Đóng menu điều khiển. Chạm trong khi tất cả các biểu tượng trong menu bị làm mờ.

 • Cuộn màn hình để xem các mục khác. Chọn bất kỳ mục nào trên màn hình, sau đó chọn Cuộn từ menu điều khiển xuất hiện.

 • Thực hiện hành động đối với phần cứng. Chọn bất kỳ mục nào, sau đó chọn Thiết bị từ menu xuất hiện. Bạn có thể sử dụng menu để thực hiện các hành động sau:

  • Bấm nút Home

  • Bấm nút Home hai lần để thực hiện đa tác vụ

  • Mở Trung tâm Thông báo hoặc Trung tâm Kiểm soát

  • Bấm nút Tắt/Bật để khóa iPhone

  • Xoay iPhone

  • Lật công tắc Tắt tiếng

  • Bấm các nút âm lượng

  • Giữ nút Home để mở Siri

  • Bấm nút Home ba lần

  • Lắc iPhone

  • Bấm đồng thời nút Home và nút Tắt/Bật để chụp ảnh chụp màn hình