Phương thức quét điểm cho phép bạn chọn một mục trên màn hình bằng cách định vị mục bằng vạch quét chữ thập.

  • Bật phương thức quét điểm. Sử dụng phương thức quét mục để chọn Cài đặt từ menu, sau đó chọn Chế độ Mục để chuyển đổi sang Chế độ Điểm. Dấu thập đứng xuất hiện khi bạn đóng menu.

  • Trở lại chế độ quét mục. Chọn Cài đặt từ menu điều khiển, sau đó chọn Chế độ Điểm để chuyển đổi sang Chế độ Mục.