Bạn có thể sử dụng bất kỳ mục nào sau đây làm công tắc:

  • Công tắc thích ứng bên ngoài. Chọn từ nhiều công tắc USB hoặc Bluetooth phổ biến khác nhau.

  • Màn hình iPhone. Chạm vào màn hình để kích hoạt công tắc.

  • Camera FaceTime của iPhone. Di chuyển đầu của bạn để kích hoạt công tắc. Bạn có thể sử dụng camera làm hai công tắc; một khi bạn di chuyển đầu sang trái và một khi bạn di chuyển đầu sang phải.

  • Thêm công tắc và chọn hành động của công tắc. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Công tắc.

  • Bật Điều khiển Công tắc. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc.

  • Tắt Điều khiển Công tắc. Sử dụng bất kỳ phương pháp quét nào để chọn Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc.

  • Thoát! Bấm nút Home ba lần bất cứ lúc nào để thoát khỏi Điều khiển Công tắc.