Chức năng Đơn Âm sắc kết hợp cả kênh stereo bên trái và bên phải thành một tín hiệu đơn âm được phát trên cả hai kênh. Bạn có thể điều chỉnh độ cân bằng của tín hiệu đơn âm để có âm lượng lớn hơn ở kênh bên phải hoặc trái.

  • Bật hoặc tắt Đơn Âm sắc và điều chỉnh độ cân bằng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đơn Âm sắc.