Bạn có thể dùng dây cáp Bộ điều hợp TTY của iPhone (được bán riêng ở nhiều khu vực) đế kết nối iPhone với một máy TTY. Truy cập www.apple.com/vn/store (có thể không khả dụng ở mọi khu vực) hoặc kiểm tra với nhà cung cấp Apple tại địa phương bạn.

  • Kết nối iPhone với máy TTY. Truy cập Cài đặt > Điện thoại và bật TTY, rồi kết nối iPhone với máy TTY của bạn bằng Bộ tiếp hợp TTY của iPhone.

Khi TTY trên iPhone được bật, biểu tượng TTY xuất hiện trên thanh trạng thái ở đầu màn hình. Để biết thông tin về việc sử dụng máy TTY cụ thể, hãy xem tài liệu đi kèm máy.