iPhone sử dụng tính năng khử tiếng ồn môi trường để giảm tạp âm.

  • Bật hoặc tắt tính năng khử tiếng ồn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Khử Tiếng ồn Điện thoại.