Bạn có thể gán nhạc chuông riêng cho mọi người trong danh sách liên lạc đối với ID người gọi có thể nghe được. Bạn cũng có thể gán các kiểu rung cho thông báo từ các ứng dụng cụ thể, cho các cuộc gọi điện thoại, cho các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn từ các liên hệ đặc biệt và để cảnh báo cho bạn về nhiều sự kiện khác, bao gồm thư thoại mới, thư mới, thư đã gửi, Tweet, Bài đăng Facebook và lời nhắc. Chọn từ các mẫu hiện có hoặc tạo mẫu mới. Xem Âm thanh và tắt tiếng.

Bạn có thể mua nhạc chuông từ iTunes Store trên iPhone. Xem Tổng quan về iTunes Store.