Truy cập Được hướng dẫn giúp người sử dụng iPhone tập trung vào công việc. Truy cập Được hướng dẫn dành iPhone cho một ứng dụng duy nhất và cho phép bạn kiểm soát các tính năng của ứng dụng. Sử dụng Truy cập Được hướng dẫn để:

 • Tạm thời giới hạn iPhone đến một ứng dụng cụ thể

 • Vô hiệu hóa những khu vực màn hình không liên quan đến công việc hoặc các khu vực của màn hình mà thao tác vô tình có thể gây sao lãng.

 • Vô hiệu hóa các nút Tắt/Bật hoặc các nút âm lượng của iPhone

 • Bật Truy cập Được hướng dẫn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Truy cập Được hướng dẫn, tại đây bạn có thể:

 • Bật hoặc tắt Truy cập Được hướng dẫn

 • Đặt mật khẩu kiểm soát việc sử dụng Truy cập Được hướng dẫn và ngăn người khác rời khỏi phiên

 • Đặt liệu các phím tắt trợ năng khác có khả dụng trong phiên hay không

 • Bắt đầu phiên Truy cập Được hướng dẫn. Mở ứng dụng bạn muốn chạy, sau đó bấm nút Home ba lần. Điều chỉnh cài đặt cho phiên, sau đó bấm Bắt đầu.

 • Vô hiệu hóa các điều khiển ứng dụng và khu vực của màn hình ứng dụng:  Khoanh tròn bất kỳ phần nào của màn hình mà bạn muốn vô hiệu hóa. Sử dụng các bộ điều khiển để điều chỉnh khu vực này.

 • Bật các nút Tắt/Bật hoặc các nút Âm lượng:  Chạm Tùy chọn và bật các nút.

 • Bỏ qua tất cả các thao tác chạm vào màn hình:  Tắt Cảm ứng.

 • Ngăn iPhone chuyển từ hướng dọc sang hướng ngang hoặc phản hồi bất kỳ chuyển động nào khác:  Tắt Chuyển động.

 • Kết thúc phiên Truy cập Được hướng dẫn. Bấm nút Home ba lần, nhập mật khẩu Truy cập Được hướng dẫn và chạm Kết thúc.