Nhiều ứng dụng cho phép bạn phóng to hoặc thu nhỏ các mục cụ thể. Ví dụ: bạn có thể chạm hai lần hoặc mở để mở rộng các cột trang web trong Safari. Cũng có tính năng trợ năng Thu phóng cho phép bạn phóng to toàn bộ màn hình của bất kỳ ứng dụng nào bạn đang sử dụng. Bạn có thể sử dụng Thu phóng cùng với VoiceOver.

  • Bật hoặc tắt Thu phóng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng. Hoặc, sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem Phím tắt Trợ năng.

  • Phóng to hoặc thu nhỏ. Chạm hai lần vào màn hình bằng ba ngón tay.

  • Thay đổi mức phóng đại. Chạm và kéo lên hoặc xuống bằng ba ngón tay. Cử chỉ chạm và kéo tương tự với chạm hai lần, trừ việc bạn không nhấc ngón tay ở lần chạm thứ hai—thay vào đó, kéo các ngón tay của bạn trên màn hình. Khi bạn bắt đầu kéo, bạn có thể kéo bằng một ngón tay. iPhone trả về mức phóng đại được điều chỉnh khi bạn thu nhỏ và phóng to lại bằng thao tác chạm hai lần bằng ba ngón tay.

  • Di chuyển quanh màn hình. Trong khi đã phóng to, hãy kéo màn hình bằng ba ngón tay. Khi bắt đầu kéo, bạn có thể tiếp tục kéo chỉ bằng một ngón tay. Hoặc giữ một ngón tay gần cạnh của màn hình để di chuyển sang cạnh đó. Di chuyển ngón tay của bạn gần cạnh hơn để di chuyển nhanh hơn. Khi bạn mở màn hình mới, Thu phóng di chuyển đến phần giữa bên trên của màn hình.

Khi sử dụng Thu phóng với Bàn phím Không dây của Apple (xem Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple), ảnh trên màn hình sẽ thay đổi theo điểm chèn, để giữ cho điểm chèn luôn ở giữa màn hình.