iPhone tích hợp các tính năng trợ năng sau:

  • Bật tính năng trợ năng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem Phím tắt Trợ năng.

  • Sử dụng iTunes để định cấu hình trợ năng. Bạn có thể chọn một số tùy chọn trợ năng trong iTunes trên máy tính của bạn. Kết nối iPhone vào máy tính của bạn và chọn iPhone từ danh sách thiết bị trong iTunes. Bấm Tóm tắt, sau đó bấm Định cấu hình Trợ năng ở cuối màn hình Tóm tắt.

Để biết thêm thông tin về các tính năng trợ năng của iPhone, hãy xem www.apple.com/vn/accessibility.