Tận dụng các tính năng trợ năng trong OS X khi bạn sử dụng iTunes để đồng bộ hóa với iPhone. Trong Finder, chọn Help > Help Center, sau đó tìm kiếm “accessibility”.

Để biết thêm thông tin về các tính năng trợ năng của iPhone và OS X, hãy xem www.apple.com/vn/accessibility.