VoiceOver
mô tả bằng lời nói những gì xuất hiện trên màn hình để bạn có…

Khái niệm cơ bản về VoiceOver
Quan trọng: VoiceOver thay đổi các cử chỉ bạn dùng để điều khiển iPhone. Khi…

Sử dụng iPhone bằng VoiceOver
Mở khóa iPhone. Bấm nút Home hoặc nút Tắt/Bật, vuốt để chọn thanh trượt Mở…

Tìm hiểu các cử chỉ VoiceOver
Khi VoiceOver được bật, các cử chỉ chuẩn trên màn hình cảm ứng có các…

Sử dụng rôto VoiceOver
Sử dụng rôto để chọn điều gì sẽ xảy ra khi bạn vuốt lên hoặc…

Sử dụng bàn phím ảo
Khi bạn kích hoạt trường văn bản có thể sửa, bàn phím ảo hiển thị…

Viết bằng ngón tay của bạn
Mở chế độ chữ viết tay. Sử dụng rôto để chọn Chữ viết tay. Nếu…

Đọc các phương trình toán học
VoiceOver có thể đọc to các phương trình toán học được mã hóa bằng: MathML…

Thực hiện cuộc gọi bằng VoiceOver
Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi. Chạm hai lần vào màn hình bằng hai…

Sử dụng VoiceOver với Safari
Tìm kiếm trên web. Chọn trường tìm kiếm, nhập tìm kiếm của bạn, sau đó…