Khi bạn kích hoạt trường văn bản có thể sửa, bàn phím ảo hiển thị (trừ khi bạn gắn Bàn phím Không dây của Apple).

 • Kích hoạt trường văn bản. Chọn trường văn bản, sau đó chạm hai lần. Điểm chèn và bàn phím ảo xuất hiện.

 • Nhập văn bản. Nhập các ký tự bằng bàn phím ảo:

  • Nhập chuẩn:  Chọn một phím trên bàn phím bằng cách vuốt sang trái hoặc phải, rồi chạm hai lần để nhập ký tự. Hoặc di chuyển ngón tay của bạn quanh bàn phím để chọn phím và, trong khi tiếp tục chạm vào phím đó bằng một ngón tay, chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác. VoiceOver đọc phím khi được chọn và đọc lại khi ký tự được nhập.

  • Nhập chạm:  Chạm vào một phím trên bàn phím để chọn rồi nhấc ngón tay lên để nhập ký tự. Nếu bạn chạm vào sai phím, hãy trượt ngón tay đến phím bạn muốn. VoiceOver đọc ký tự cho từng phím khi bạn chạm vào, nhưng không nhập ký tự cho tới khi bạn nhấc ngón tay lên.

  • Chọn nhập chuẩn hoặc nhập chạm:  Khi VoiceOver được bật và một phím được chọn trên bàn phím, hãy sử dụng rôto để chọn Chế độ Nhập, sau đó vuốt lên hoặc xuống.

 • Di chuyển điểm chèn. Vuốt lên hoặc xuống để di chuyển điểm chèn về phía trước hoặc phía sau trong văn bản. Sử dụng rôto để chọn xem bạn muốn di chuyển điểm chèn theo ký tự, theo từ hoặc theo dòng.

  VoiceOver tạo ra âm thanh khi điểm chèn di chuyển và đọc ký tự, từ hoặc dòng mà điểm chèn di chuyển qua. Khi di chuyển về phía trước theo từ, điểm chèn được đặt ở cuối mỗi từ, trước dấu cách hoặc dấu câu phía sau từ đó. Khi di chuyển về phía sau, điểm chèn được đặt ở cuối mỗi từ trước đó, trước dấu cách hoặc dấu câu phía sau từ đó.

 • Di chuyển điểm chèn qua dấu câu ở cuối từ hoặc câu. Sử dụng rôto để chuyển lại chế độ ký tự.

  Khi di chuyển điểm chèn theo dòng, VoiceOver đọc từng dòng khi bạn di chuyển qua. Khi di chuyển về phía trước, điểm chèn được đặt ở đầu của dòng tiếp theo (trừ khi bạn tới dòng cuối cùng của đoạn, khi điểm chèn được di chuyển đến cuối dòng vừa đọc). Khi di chuyển về phía sau, điểm chèn được đặt ở đầu dòng được đọc.

 • Thay đổi phản hồi khi nhập. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Phản hồi khi Nhập.

 • Sử dụng ngữ âm trong phản hồi khi nhập. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Sử dụng Ngữ âm. Văn bản được đọc theo từng ký tự. Đầu tiên, VoiceOver đọc ký tự, sau đó đọc đến phần ngữ âm tương đương—như: “f” rồi đến “foxtrot”.

 • Xóa một ký tự. Sử dụng phím Xóa lùi bằng các kỹ thuật nhập chuẩn hoặc nhập chạm. VoiceOver đọc từng ký tự khi bị xóa. Nếu bạn đã bật Dùng Thay đổi Pitch, VoiceOver sẽ đọc những ký tự đã xóa với trọng âm thấp hơn.

 • Chọn văn bản. Đặt rôto thành Sửa, vuốt lên hoặc xuống để chọn Chọn hoặc Chọn Tất cả, sau đó chạm hai lần. Nếu bạn chọn chức năng Chọn, từ gần điểm chèn nhất sẽ được chọn khi bạn chạm hai lần. Để tăng hoặc giảm lựa chọn, thực hiện xóa bằng hai ngón tay để bỏ qua menu bật lên, sau đó chụm/mở.

 • Cắt, sao chép hoặc dán. Đặt rôto thành Sửa, chọn văn bản, vuốt lên hoặc xuống để chọn Cắt, Sao chép hoặc Dán, sau đó chạm hai lần.

 • Hoàn tác. Lắc iPhone, vuốt sang trái hoặc phải để chọn hành động sẽ hoàn tác, sau đó chạm hai lần.

 • Nhập ký tự có trọng âm. Trong chế độ nhập chuẩn, chọn ký tự thuần, sau đó chạm hai lần và giữ cho đến khi bạn nghe thấy một âm thanh cho biết các ký tự thay thế đã xuất hiện. Kéo sang trái hoặc phải để chọn và nghe các lựa chọn. Bỏ ngón tay của bạn ra để nhập lựa chọn hiện tại.

 • Thay đổi ngôn ngữ bàn phím. Đặt rôto thành Ngôn ngữ rồi vuốt lên hoặc xuống. Chọn "ngôn ngữ mặc định" để sử dụng ngôn ngữ được chỉ định trong cài đặt Quốc tế. Mục rôto Ngôn ngữ chỉ xuất hiện nếu bạn chọn nhiều ngôn ngữ trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto Ngôn ngữ.