• Mở khóa iPhone. Bấm nút Home hoặc nút Tắt/Bật, vuốt để chọn thanh trượt Mở khóa, sau đó chạm hai lần vào màn hình.

 • Nhập mật khẩu một cách im lặng. Để tránh mật khẩu của bạn được đọc khi bạn nhập, hãy sử dụng chữ viết tay; xem Viết bằng ngón tay của bạn.

 • Mở một ứng dụng, bật/tắt công tắc hoặc chạm vào một mục. Chọn mục, sau đó chạm hai lần vào màn hình.

 • Chạm hai lần vào mục đã chọn. Chạm ba lần vào màn hình.

 • Điều chỉnh thanh trượt. Chọn thanh trượt, sau đó vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay.

 • Sử dụng cử chỉ tiểu chuẩn. Chạm hai lần và giữ ngón tay của bạn trên màn hình cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó thực hiện cử chỉ. Khi bạn nhấc ngón tay lên, các cử chỉ VoiceOver sẽ tiếp tục.

 • Cuộn danh sách hoặc vùng trên màn hình. Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay.

 • Cuộn liên tục qua một danh sách:  Chạm hai lần và giữ cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó kéo lên hoặc xuống.

 • Sử dụng chỉ mục danh sách:  Một số danh sách có chỉ mục theo bảng chữ cái dọc theo cạnh bên phải. Bạn không thể chọn chỉ mục bằng cách vuốt giữa các mục—bạn phải chạm trực tiếp vào chỉ mục để chọn. Với chỉ mục đã chọn, vuốt lên hoặc xuống để di chuyển qua chỉ mục. Bạn cũng có thể chạm hai lần, sau đó trượt ngón tay lên hoặc xuống.

 • Sắp xếp lại danh sách:  Bạn có thể thay đổi thứ tự của các mục trong một số danh sách, chẳng hạn như các mục của Rôto trong cài đặt Trợ năng. Chọn nút sắp xếp lại ở bên phải của mục, chạm hai lần và giữ cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó kéo lên hoặc xuống.

 • Mở Trung tâm Thông báo. Chọn bất kỳ mục nào trong thanh trạng thái, sau đó vuốt xuống bằng ba ngón tay. Để đóng Trung tâm Thông báo, trượt xóa bằng hai ngón tay (di chuyển nhanh hai ngón tay tới và lui ba lần, tạo thành chữ “z”).

 • Mở Trung tâm Kiểm soát. Chọn bất kỳ mục nào trong thanh trạng thái, sau đó vuốt lên bằng ba ngón tay. Để đóng Trung tâm Kiểm soát, trượt xóa bằng hai ngón tay.

 • Chuyển đổi ứng dụng. Vuốt sang trái hoặc phải ở giữa màn hình. Hoặc vuốt lên bằng bốn ngón tay để xem các ứng dụng nào đang chạy, sau đó vuốt sang trái hoặc phải bằng một ngón tay để chọn và chạm để mở. Bạn cũng có thể đặt rôto thành Hành động trong khi xem các ứng dụng đang mở và vuốt lên hoặc xuống.

 • Sắp xếp lại Màn hình chính của bạn. Chọn một biểu tượng trên Màn hình chính, chạm hai lần và giữ, sau đó kéo. Bỏ ngón tay của bạn ra khi biểu tượng nằm ở vị trí mới. Kéo biểu tượng tới cạnh của màn hình để di chuyển biểu tượng sang một Màn hình chính khác. Bạn có thể tiếp tục chọn và di chuyển các mục cho tới khi bạn bấm nút Home.

 • Đọc thông tin trạng thái của iPhone. Chạm vào thanh trạng thái ở đầu màn hình, sau đó vuốt sang trái hoặc phải để nghe thông tin về thời gian, thời lượng pin, cường độ tín hiệu Wi-Fi và các thông tin khác.

 • Đọc thông báo. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver và bật Đọc Thông báo. Thông báo, bao gồm nội dung của tin nhắn văn bản đến, được đọc khi xuất hiện, ngay cả khi iPhone được khóa. Thông báo chưa được thừa nhận được lặp lại khi bạn mở khóa iPhone.

 • Bật hoặc tắt màn che màn hình. Chạm ba lần bằng ba ngón tay. Khi chức năng che màn hình được bật, các nội dung trên màn hình vẫn hoạt động mặc dù màn hình được tắt.