Sử dụng rôto để chọn điều gì sẽ xảy ra khi bạn vuốt lên hoặc vuốt xuống khi VoiceOver được bật.

  • Điều khiển rôto. Xoay hai ngón tay trên màn hình quanh một điểm giữa chúng.

Bộ điều khiển rôto với đầu quay chỉ vào cài đặt Tiêu đề.
  • Chọn các tùy chọn rôto của bạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto và chọn tùy chọn bạn muốn khả dụng trong rôto.

Các vị trí khả dụng của rôto và tác dụng của chúng tùy thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện. Ví dụ: nếu đang đọc email, bạn có thể sử dụng rôto để chuyển giữa chế độ nghe văn bản được đọc từng từ hoặc từng ký tự khi bạn vuốt lên hoặc xuống. Nếu bạn đang duyệt một trang web, bạn có thể đặt rôto để đọc tất cả văn bản (từng từ hoặc từng ký tự) hoặc chuyển sang mục tiếp theo của một loại nhất định, chẳng hạn như tiêu đề hoặc liên kết.

Khi bạn sử dụng Bàn phím Không dây của Apple để điều khiển VoiceOver, rôto cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt như âm lượng, tốc độ đọc, sử dụng cao độ hoặc ngữ âm, phản hồi nhập và đọc dấu câu. Xem Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple.