Bạn có thể sử dụng VoiceOver để khám phá một vùng, duyệt các điểm thu hút, theo dõi các con đường, phóng to hoặc thu nhỏ, chọn mốc hoặc nhận thông tin về một vị trí.

  • Khám phá bản đồ. Kéo ngón tay của bạn quanh màn hình hoặc vuốt sang trái hoặc phải để di chuyển đến một mục khác.

  • Phóng to hoặc thu nhỏ. Chọn bản đồ, đặt rôto thành Thu phóng, sau đó vuốt xuống hoặc lên bằng một ngón tay.

  • Xoay bản đồ. Vuốt bằng ba ngón tay.

  • Duyệt các điểm thu hút hiển thị. Đặt rôto thành Điểm Thu hút, sau đó vuốt lên trên hoặc xuống dưới bằng một ngón tay.

  • Theo dõi một con đường. Giữ ngón tay của bạn trên con đường, đợi cho tới khi bạn nghe thấy “pause to follow”, sau đó di chuyển ngón tay của bạn dọc theo con đường trong khi nghe âm hướng dẫn. Cao độ tăng lên khi bạn rời xa con đường.

  • Chọn mốc. Chạm vào mốc hoặc vuốt sang trái hoặc phải để chọn mốc.

  • Nhận thông tin về vị trí. Với mốc đã chọn, chạm hai lần để hiển thị cờ thông tin. Vuốt sang trái hoặc phải để chọn nút Thông tin Khác, sau đó chạm hai lần để hiển thị trang thông tin.

  • Nghe chú thích về vị trí khi bạn di chuyển xung quanh. Bật Theo dõi với hướng để nghe tên phố và các điểm thu hút khi bạn tới gần.