• Tìm kiếm trên web. Chọn trường tìm kiếm, nhập tìm kiếm của bạn, sau đó vuốt sang phải hoặc sang trái để di chuyển lên hoặc xuống trên danh sách các cụm từ tìm kiếm được gợi ý. Sau đó, chạm hai lần vào màn hình để tìm kiếm trên web bằng cụm từ đã chọn.

  • Chuyển đến phần tử trang tiếp theo của một loại cụ thể. Đặt rôto thành loại phần tử, sau đó vuốt lên hoặc xuống.

  • Đặt tùy chọn rôto cho duyệt web. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto. Chạm để chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn hay kéo nút sắp xếp lại lên hoặc xuống để đặt lại vị trí một mục.

  • Bỏ qua hình ảnh trong khi điều hướng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Điều hướng Hình ảnh. Bạn có thể chọn bỏ qua tất cả hình ảnh hoặc chỉ những hình ảnh không có mô tả.

  • Giảm xáo trộn trang để đọc và điều hướng dễ dàng hơn. Chọn mục Trình đọc trong trường địa chỉ của Safari (không khả dụng cho tất cả các trang).

Nếu bạn ghép nối Bàn phím Không dây của Apple với iPhone, bạn có thể sử dụng các lệnh điều hướng nhanh bằng một phím để điều hướng các trang web. Xem Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple.