• Mở chế độ chữ viết tay. Sử dụng rôto để chọn Chữ viết tay. Nếu tùy chọn Chữ viết tay không có trong rôto, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto và thêm tùy chọn này.

 • Chọn loại ký tự. Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay để chọn chữ thường, số, chữ hoa hoặc dấu câu.

 • Nghe loại ký tự hiện được chọn. Chạm bằng ba ngón tay.

 • Nhập một ký tự. Viết ký tự trên màn hình bằng ngón tay của bạn.

 • Nhập dấu cách. Vuốt sang phải bằng hai ngón tay.

 • Đi tới một dòng mới. Vuốt sang phải bằng ba ngón tay.

 • Xóa ký tự trước điểm chèn. Vuốt sang trái bằng hai ngón tay.

 • Chọn một mục trên Màn hình chính. Bắt đầu viết tên của mục. Nếu có nhiều đề xuất phù hợp, tiếp tục viết tên cho tới khi tên đó là duy nhất hay vuốt lên hoặc xuống bằng hai ngón tay để chọn đề xuất phù hợp.

 • Nhập mật khẩu một cách im lặng. Đặt rôto thành Chữ viết tay trên màn hình nhập mật khẩu, sau đó viết các ký tự của mật khẩu.

 • Chuyển đến một chữ cái trong mục lục. Chọn chỉ mục ở bên phải của bảng, sau đó viết chữ cái.

 • Đặt rôto thành loại phần tử duyệt web. Viết chữ cái đầu tiên của loại phần tử trang. Ví dụ: viết “l” để các thao tác vuốt lên hoặc xuống sẽ chuyển tới liên kết hoặc “h” để chuyển tới tiêu đề.

 • Thoát chế độ chữ viết tay. Chuyển rôto thành lựa chọn khác.